สถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ ไพบูลย์ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ในฐานะรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สาวิตรี นุกูล ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจฯ นำเยี่ยมชม

Continue Readingสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา