สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิต ทรัพยากรบุคคล ‘ระดับผู้นำ’ ที่ถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ “

306639066_878927403097032_3880837171236429279_n-233x300 (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

คณบดี

หลักสูตร
0
สาขา
0
นักศึกษา
0

PSU Rankings

6th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 6 ของประเทศไทย ลำดับที่ 273 ของเอเชีย และอันดับ 1100 ของโลก จากการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของ webometrics จากประเทศสเปน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย อันดับที่ 979 ของโลก จาก 3,000 แห่ง จัดอันดับโดย University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021

4th

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education World University Rankings 2021 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,500 แห่งใน 93 ประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ร่วม มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (General Engineering)

3th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ปีซ้อน 2017 – 2020
โดยปี 2017 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และในปี 2018 – 2020 อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ

PSU Rankings

ปฏิทินกิจกรรม